O firmie

„RYSZMAR" Firma Ogólnobudowlana Ryszard Rubaj przez szesnaście lat swego istnienia zdobyła silną pozycję na wrocławskim rynku usług budowlanych. Świadczymy usługi w pełnym zakresie budownictwa ogólnego t.j. w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Specjalizujemy się w pracach elewacyjnych m. innymi w dociepleniach budynków w różnych metodach i systemach oraz elewacjach zabytkowych. Wraz z realizowaniem prac elewacyjnych wykonujemy roboty towarzyszące jak: remont balkonów, pokrycia dachowego, przebudowy wejść do budynków, przebudowy oświetlenia klatek schodowych z luksfer na okna, wymiany okien. Ogółem wykonaliśmy docieplenia budynków na powierzchni łącznej 43.200 m2. Ponadto mamy duże doświadczenie w pracach wykończeniowych wewnętrznych.

Zatrudniamy 22 pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 3 osoby w bezpośrednim dozorze (kierownicy robót). Trzon załogi to pracownicy o min. pięcioletnim stażu w firmie, doskonali fachowcy, dzięki którym możemy się podjąć realizacji najtrudniejszych zadań.

Aby móc kompleksowo realizować otrzymane zlecenia współpracujemy z pracownią projektową zatrudniającą architekta, plastyka, kosztorysanta oraz konstruktorów od konstrukcji murowych i stalowych. Roboty ślusarskie i stolarskie na potrzeby naszych budów wykonujemy we własnej stolarni i ślusarni. Odtwarzanie zniszczonych elementów sztukaterii i kamieniarki przeprowadzamy we własnej pracowni sztukatorskiej, w której wykonujemy wszystkie detale architektoniczne wymagające pracy w warunkach warsztatowych.

Przy wykonywaniu robót posługujemy się własnym sprzętem. Posiadane barakowozy i kontenery umożliwiają nam zorganizowanie zaplecza budowy bez korzystania z pomieszczeń w budynkach. Własny transport i zaopatrzenie oraz porozumienia z producentami i największymi hurtowniami gwarantują nam ciągłość i rytmiczność dostaw materiałów.

Część naszego doświadczenia zawodowego z ostatnich pięciu lat prezentujemy w załączonym wykazie zadań wykonanych.

O jakości i fachowości robót wykonywanych przez nasze brygady, dotrzymywaniu terminów realizacyjnych wypowiadają się nasi dotychczasowi zleceniodawcy w załączonych referencjach

Galeria